Dataetisk Ungeråd

Et fagligt netværk indenfor dataetik 

Dataetisk Ungeråd på OffDig 2024

Dataetisk Ungeråd markerede sig på Dansk IT's konference OffDig (Offentlig Digitalisering) 2024 i debatten om overvågning på arbejdspladserne
Folkemøde logo 2024

Dataetisk Ungeråd på Folkemødet 2024

Dataetisk Ungeråd har haft debatter med eksperter om alt fra grøn omstilling til AI. I dette resume kan du finde vores pointer og anbefalinger.
Forskellig farvede ludo brikker i en cirkel

11 nye anbefalinger fra Dataetisk Ungeråd

Hvis vi vil forbedre unges- og udsatte borgers digitale rettigheder, kræver det investering i uddannelse, transparente rapporter, mere inklusion i digitale beslutningsprocesser og økonomisk incitament for SMV'er.