Om Dataetisk Ungeråd

Dataetisk Ungeråd er nedsat af Dansk IT, og det består af 20 engagerede unge med et bredt udsnit af faglige baggrunde. Fælles for rådsmedlemmerne er, at vi er optaget af spørgsmål om digitalisering og dataetik. Vi mener, at der mangler unge stemmer i dataetiske debatter.

Vi vil sikre, at unges perspektiver repræsenteres i debatter om dataetik, så vi kan værne om vores rettigheder og sikre en ansvarlig anvendelse af data, samt sætte retning for den politiske udvikling. Vi vil engagere unge i deres digitale virkelighed og dermed bidrage til deres digitale myndiggørelse. Rådet udvikler bl.a. anbefalinger, skriver debatindlæg og afholder workshops.

Rådet er organiseret i arbejdsgrupper med hver én tovholder, der er medlem af styregruppen, som ledes af forpersonskabet. Hele rådet mødes fire-fem gange om året og imellem møderne og deltager medlemmerne i diverse arrangementer samt besøger relevante organisationer. 

Både selve Rådet, styregruppen og arbejdsgrupperne understøttes af Dansk IT's sekretariat.

Rådets medlemmer