Dataetisk Ungeråd på OffDig 2024

Dataetisk Ungeråd markerede sig på Dansk IT's konference OffDig (Offentlig Digitalisering) 2024 i debatten om overvågning på arbejdspladserne

Ungerådsmedlemmet Natali Arent Eiriksson var på scenen på dette års OffDig for at debattere “Overvågning vs. tillid på arbejdspladsen”. En debat som er super vigtige for de unge, der står til at komme ud på et arbejdesmarked med mere og mere intensiv  overvågning. Overvågning kan komme i mange afskygninger, helt fra de mere begrænsede timeregisteringer af arbejdstid til overvågning af medarbejderens effektivitet og psykiske helbred. Den unge generation har dog ikke samme muligheder for at påvirke processen for den markante stigning i overvågning, som vi ser på arbejdsmarkedet. 

“Det er bekymrende, hvis de mere intensive former for overvågning går hen og bliver en kutyme, da man som nyudklækket arbejdstager kan blive nødt til at affinde sig med den præmis uden at have haft mulighed for at påvirke den forudgående proces. Det er særligt betænkeligt, når man tager den høje hastighed i betragtning, da den implementerede overvågning potentielt ikke er tilstrækkelig overvejet og gennemprøvet. I så fald, vil de unge have en stor opgave foran sig med at tilbagerulle, hvad der allerede er blevet implementeret."