Ungerådets nye forperson var på scenen på Digitaliseringsmessen

Ungerådets nye forperson Lucas var på scenen på Digitaliseringsmessen i Odense.

Om besøget og debatten på digitaliseringsmessen siger Lucas:

Dagen startede med en spændende debat  om AI i fremtidens kommune, hvor jeg slog et slag for Uge Tech og fik nævnt Ungerådets anbefaling om dataetiske konsekvenser af AI.
Derudover talte jeg om digitale kompetencer, SkoleGPT, og incitamenter / resurseallokering til at sikre at de skarpeste IT-specialister bidrager til den offentlige digitalisering - snarere end at de bruger deres kræfter til at  udvikle afhængighedsskabende applikationer til børn og unge. Derudover opfordrede jeg til at hæve den dataetiske barre.

Tilbage i København deltog jeg i ADD-projektets arrangement om 'Digital dataindsamling på arbejdspladserne', hvor rapporten, der dækker anden del af undersøgelsen af hhv. medarbejdere og lederes holdning til indsamling af data blev lancere . Vi var inviteret til at give input til rundbordssamtalerne, hvor jeg særligt lagde vægt på at kvantitative data aldrig må stå alene i vurderingen af medarbejdere, at man skal være varsom med overvågning via f.eks. Microsoft Viva, differentiere mellem typer af data og være åbne om, at datapolitik og -etik ikke er nemt. Vi må skabe en kultur, hvor man som medarbejder eller ifm. ansættelse er klædt på til at spørge ind til fx dataetik [læs: sårbarhed].