Dataetiske konsekvensvurderinger

Ved implementering af kunstig intelligens skal der udfærdiges en dataetisk konsekvensvurdering, der tager højde for særlig de potentielt skadelige effekter af dataindsamling, samt kort- og langsigtede påvirkninger for individ og samfund.