Anbefalinger

Dataetisk Ungeråd har vedtaget tre anbefalinger

Dataetisk Ungeråd byder ofte ind i den offentlige dataetiske samtale - gerne med indlæg, oplæg eller andre input. Det dataetiske områder spænder bredt og vi bestræber os på at inddrage alle aspekter - store som små - i vores arbejde. Indtil videre har Dataetisk Ungeråd derfor formuleret tre anbefalinger.Restriktive cookieindstillinger by default

Hjemmesidernes defaultindstillinger skal begrænses til ‘strengt nødvendige’ og ‘dark patterns’ i relation til cookie-indstillinger skal forbydes, så brugeren er bedre i stand til at tage et valg, der ikke påvirkes af uhensigtsmæssig beslutningsarkitektur.

Dataetiske konsekvensvurderinger

Ved implementering af kunstig intelligens skal der udfærdiges en dataetisk konsekvensvurdering, der tager højde for særlig de potentielt skadelige effekter af dataindsamling, samt kort- og langsigtede påvirkninger for individ og samfund.

Dataetisk smileyordning

Etablér en smileyordning, hvor der med inspiration fra hygiejne- og fødevarekontrol kan gives anmærkninger i henhold til ansvarlig anvendelse af data samt beskyttelse af oplysninger, tredjepartsaftaler med videre

Sådan arbejder vi

Rådet samles fire gange om året til rådsmøder, hvor der samles op på det foregående arbejde. Her præsenterer arbejdsgrupperne, hvad de har arbejdet med, og rådet arbejder fælles videre derfra. 

Der udvælges emner og områder, som rådet fremover vil orientere sig om - nye eller nuværende emner, der skal arbejdes videre på. Den dataetiske samtale er båret af samfunds- og teknologiudviklingen, og en kerneopgave for Dataetisk Ungeråd er at sikre, at dataetiske overvejelser tænkes ind i denne udvikling.